ЛЕПИЛО ЗА ГАЗОБЕТОН

YTONG FIX N250
Лепило газобетонни блокчета

Състав: Заводски приготвен сух разтвор.

Приложение: За зидане с газобетонни блокчета YTONG на тънка фуга 1 - 3 мм.

РАЗХОД: 15 kg/m3

Опаковки: 20 kg

Съхранение и срок на годност: 12 месеца в закрити и сухи помещения върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Якост на натиск клас М10
Якост на сцепление с газобетон N/mm² ≥ 0,3
Реакция на огън(по декл.стойност съгл.т.5.6) клас А1
Абсорбция на вода(по декл. стойност съгл. т. 5.4.4) kg/m2.min0,5 =< 0,5
Време за работа с готово лепило h = <4
Отворено време (време за корекции) ≥ 7 min

ТЕХНИЧЕСКA ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
CE СЕРТИФИКАТ

Свързани продукти

ГРУНД ПРОНИКВАЩ

ГРУНД КОНТАКТ

BILCO с фибри

ГИПСОВО ШПАКЛ. СМЕС

ХИДРОИЗОЛ. ГРУНД