Шпакловъчни смеси

BILCO с фибри (BILCO EPS)

Шпакловъчна смес с ФИБРИ за лепене и шпакловка на системи...

Още>>

СТИРЕНКОЛ

Шпакловъчна смес за системи за топлоизолация с EPS/ XPS.

Още>>

ШПАКЛОВКА ЗА МИНЕРАЛНА ВАТА

Шпакловъч- на смес за системи за топлоизо- лация с минерална вата

Още>>

СМЕС ЗА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

За шпакловане на стени от бетон, варово- циментов разтвор и др.

Още>>

ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС - СИВА / БЯЛА

За шпакловане на тавани, бетонови, цименто-пясъчни ....

Още>>

ФИНА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

FGS

За шпакловане на гипсокартонени, гипсови плоскости, фина шпакловка по фуги

Още>>