БИЛЕКС Т

Състав: Суха смес на база бял цимент, минерални пълнители с различен зърнометричен състав и полимерни добавки.

Приложение: За крайно декоративно покритие върху бетонови, циментопясъчни, газобетонни стени и други повърхности.

РАЗХОД:

РАЗХОД:
Влaчена
1,8 mm 3,0 kg/m²
2,5 mm 3,5 kg/ m²
Трита
1,5 mm 2,3 kg/ m²
2,0 mm 3,0 kg/ m²
2,5 mm 3,7 kg/ m²

Опаковки: 25 kg

Съхранение и срок на годност: 12 месеца в закрити и сухи помещения върху палети.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Якост на опън при огъване: N/mm² ≥ 3,0
Якост на натиск:  N/mm² ≥ 10
Якост на сцепление при опън с бетон: N/mm²  ≥  0,5
Якост на сцепление при опън с газобетон: N/mm² ≥ 0,3
Капилярна водна абсорбция: кат. W1

ТЕХНИЧЕСКA ДОКУМЕНТАЦИЯ:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
СЕ СЕРТИФИКАТ

Свързани продукти

 

ГРУНД

ГРУНД 22

BILCO с фибри

СТИРЕНКОЛ