СУХИ МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ

БИЛЕКС В

Минерална декоративна мазилка (влачена структура) - за крайно...

Още>>

БИЛЕКС Т

Минерална декоративна мазилка (пръскана) - за крайно покритие на...

Още>>

БИЛЕКС ПM

Минерална декоративна мазилка (трита структура) - за крайно...

Още>>